Política de privacitat

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat d'Associació Suite Cor, amb C.I.F G-43826957 i seu social a Carretera del Pla, 37A, 43800 Valls (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es per correu electrònic a info@suitecor.cat

S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Agencia espanyola de protecció de dades o posar-se en contacte a info@suitecor.cat